Tutkimushankkeet

Epäkohdat, kaltoinkohtelu ja väkivalta lastensuojelun sijaishuollossa

  • Tutkimushankkeet
  • Epäkohdat, kaltoinkohtelu ja väkivalta lastensuojelun sijaishuollossa

Lastensuojelun laitosten ja sijaisperheiden tehtävänä on mahdollistaa sijoitetulle lapselle turvallinen lapsuus. Joskus tehtävä ei toteudu ja lapsi kokee sijaishuollossa epäkohtia, kaltoinkohtelua ja jopa väkivaltaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt huostaanotettujen lasten kokemista epäkohdista, kaltoinkohtelusta ja väkivallasta selvityksen (2014-2016). Kilpailutuksen perusteella tekijäksi valikoitui Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos.

Selvityksen näkökulma oli kokemuspohjainen  ja se toteutettiin pääosin haastatteluina. Ajallisesti selvitys kattaa jakson vuodesta 1937 vuoteen 1983 eli ensimmäisen lastensuojelulain aikaisen sijaishuollon. Vuonna 1984 voimaan tullut lastensuojelulaki muutti lastensuojelun toimintaperiaatteita merkittävästi. Siksi tarkastelua ei ulotettu toisen lain tai sen jälkeisen lastensuojelun aikaan. Selvitys kohdistui niin laitoksiin kuin perheisiin sijoitettujen lasten kokemuksiin.

Lapsia leikkimässä Aunelan lastenkodin pihalla, syyskuussa 1947. Kuva: Väinö Kannisto, Helsingin kaupunginmuseo.
19470917 . Lapsia leikkimässä Aunelan lastenkodin pihalla.