Tutkimushankkeet

Alta löydät tietoa sivuston luojan ja ylläpitäjän Antti Malisen johtamista tutkimushankkeista.

Kuulluksi-hanke (Koneen säätiö)

Torjutut, hiljaiset ja kuulluksi tulleet: Lasten kaltoinkohtelun kokemus sijaishuollossa ja sen julkituonnin esteet ja mahdollisuudet vv. 1950–2025 Suomi on sitoutunut

Leikitäänkö? Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa (Koneen Säätiö)

Mitä olisi lapsuus ilman ystäviä? Ystävien kanssa lapsi oppii sosiaalisia taitoja, kokee olevansa tärkeä ja hyväksytty, jakaa iloja ja murheita

Pienet voimat, painavat taakat: Lasten ahdingon kokemukset ja käsittely sodanjälkeisessä Suomessa 1945–1960

Toinen maailmansota jälkitiloineen vaikutti monin tavoin suomalaisperheiden elämään, vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen. Sekä sota että jälleenrakennuksen tehtäviin kytkeytyvä aikuisten stressi

X-ketju -hanke. Turvallisen sijaishuollon puolesta

X-ketju – Lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden tueksi -hanke on jatkumoa STM:n menneisyysselvityksestä (Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983) ja

Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin

Historia on jotakin aiemmin tapahtunutta, mutta yhtä lailla se on elämässämme läsnä myös tänään ja huomenna. Historia ei elä ainoastaan

Epäkohdat, kaltoinkohtelu ja väkivalta lastensuojelun sijaishuollossa

Lastensuojelun laitosten ja sijaisperheiden tehtävänä on mahdollistaa sijoitetulle lapselle turvallinen lapsuus. Joskus tehtävä ei toteudu ja lapsi kokee sijaishuollossa epäkohtia,

Sodasta palaavien miesten psykososiaaliset ongelmat, 1945-1955

Post doc -hankkeessa “Sodasta palaavien miesten psykososiaaliset ongelmat” tutkimuskohteena oli toisen maailmansodan perheisiin kohdistamat vaikutukset. Tutkimuksen suorituspaikkana oli Historian ja

Perheet ahtaalla. Asuntopula ja siihen sopeutuminen toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä

Väitöskirjassani tutkin Helsingin toisen maailmansodan jälkeistä asuntopulaa ja sen kokemusta. Kuukausittain noin 4 000–6 000 helsinkiläisperhettä (12 000–18 000 henkilöä)

Jyväskylän perheneuvolan maakunnallinen historia

Jyväskylän perheneuvolan historiahanke tarjosi kiinnostavan mahdollisuuden perehtyä suomalaisen auttamistyön historiaan. Hankkeen tilaajana toimi Jyväskylän kaupunki, ja vastuullisena johtajana Pirjo Markkola.