Tutkimushankkeet

X-ketju -hanke. Turvallisen sijaishuollon puolesta

X-ketju – Lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden tueksi -hanke on jatkumoa STM:n menneisyysselvityksestä (Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983) ja siitä seuranneesta Valtiollisesta anteeksipyyntötilaisuudesta (Finlandia-talo 20.11.2016) sekä Yhdessä Koettua – 100-vuotias Suomi sijoitettujen lasten silmin -tapahtumakokonaisuudesta.

Menneisyysselvityksessä nousseet kokemukset ovat erityisen traagisia. Kaltoinkohtelu jäi usein tunnistamatta ja moni koki, etteivät viranomaiset ole kuunnelleet heitä. Pelko ja häpeä ovat estäneet toisia puhumasta, moni kertoi kokemastaan ensimmäistä kertaa.

Suomi tunnusti sijaishuollossa tapahtuneen kaltoinkohtelun valtiollisessa anteeksipyyntötilaisuudessa 20.11.2016. Anteeksipyyntö on menneisyydessä tapahtuneen kaltoinkohtelun tunnustamista, mutta myös osoitusta nykyhetkeen, että sijaishuollon tulee olla turvallinen paikka lapsille ja nuorille.

X-ketju-hankkeen päävisiona on väkivallattoman sijaishuollon turvaaminen, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi turvallinen ja hyvä olla sijaishuoltopaikassaan. Hankkeella on kaksi päätavoitetta, joista ensimmäinen – auttamisen tavoite – tähtää väkivallasta vapaaseen sijaishuoltoon, jotta lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneet henkilöt ja heidän läheisensä saavat keinoja selviytyä ja kiinnittyä elämään.

Tukimuotoja kehitetään yhdessä sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneiden henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa. Tukimuotoina ovat erilaiset vertaistuen, ammatillisen avun ja itseavun muodot. X-ketju järjestää sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleille Kohtaamisen foorumeja ympäri Suomen, joissa on mahdollisuus kehittää lastensuojelua ja tavata vertaisia. Yhdessä kokemusasiantuntijoiden sekä ammattilaisten kanssa kehitetään elämäntarinakirjaa ja vertaisryhmätoimintaa kaltoinkohtelua kokeneiden tueksi.

Hankkeen toinen päätavoite on ennaltaehkäisemisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoite. Sijaishuollossa tapahtuvaa kaltoinkohtelua ennaltaehkäistään tunnistamisen ja käytäntöjen muuttamisen avulla. Tavatessa kaltoinkohtelua kokeneita ja kuullessa heidän tarinoitaan, pystytään tunnistamaan ja tuottamaan tietoa sijaishuollossa tapahtuneesta kaltoinkohtelusta. Kokemustieto otetaan osaksi X-ketjun kehittämistyötä. Kaltoinkohtelua ennaltaehkäistään kouluttamalla ammattilaisia tunnistamaan väkivaltaisia käytäntöjä ja tehdään yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, jolla pyritään uudistamaan lastensuojelua, jottei kaltoinkohtelua enää tapahtuisi sijaishuollossa. Lisäksi X-ketju kokoaa kokemusasiantuntijaverkoston vahvistamaan kehittämis- ja vaikuttamistyötä.

Hankkeen toimintaan ovat tervetulleita sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleet aikuiset ja heidän läheiset. X-ketjun kohderyhmään kuuluvat myös sijaishuollon toimijat ja muut yhdyspintojen ammattilaiset sekä nykyhetken käytäntöihin vaikuttavat päättäjät ja poliitikot.

X-ketjua tehdään yhteistyössä Nuorten Ystävien, Traumaterapiakeskus ry:n, Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön (Tampereen yliopisto) ja Valtion koulukotien (THL) kanssa.

Lapsia leikkimässä Aunelan lastenkodin pihalla, syyskuussa 1947. Kuva: Väinö Kannisto, Helsingin kaupunginmuseo.
19470917 . Lapsia leikkimässä Aunelan lastenkodin pihalla.