Kriisi kuvat, Kuvat

Perhe oli isien mielessä rintamallakin

7.9.2022 | Teksti: Antti Malinen

Perhe oli isien mielessä rintamallakin – puhdetöinä tehdyt tuliaiset olivat yleisiä etenkin asemasotavaiheen aikana. Eräs luutnantti rakensi puhdetyönä valokuvassa näkyvän leikkikehän pienokaiselleen ja käytti ”koekaniina” kaksimetristä huonetoveriaan. Kuva on otettu 29.7.1943, Rukajärven suunnalla.

Isien ja muun perheen välisessä yhteydenpidossa erityisen tärkeätä roolia näytteli kirjeenvaihto, joka käynnistyi välittömästi jo ylimääräisten harjoitusten käynnistyttyä lokakuussa 1939 ja jatkui varsinaisen sodan syttymisen jälkeen. Puolustusvoimien huolto, niin sanottu kenttäposti, vastasi sotilaiden ja heidän omaistensa kirjeenvaihdosta. Yhteensä sotien aikana kenttäpostissa kulki lähes miljardi lähetystä.

Ilari Taskinen on arvioinut, että vuosien 1938–1944 välillä postilähetysten määrä viisinkertaistui. Ei ollut harvinaista, että aviopari kirjoitti toisilleen lähes päivittäin. Kirjeenvaihdon avulla pidettiin yllä perheiden emotionaalista yhteyttä, ja tavallista arkea. Kirjeissä miehet saattoivat ohjeistaa kotiväkeä tilanhoitoon liittyvissä kysymyksissä, ja kertoa myös siitä, miten piti silloin toimia, jos pahin tapahtui.

Sotilaiden kirjeenvaihtoa tutkinut Ilari Taskinen (Tampereen yliopisto) väitteli 7.5.2021 aiheesta “Social Lives in Letters: Finnish soldiers’ epistolary relationships, intimate practices, and emotionality in World War II”.

Kuvan tiedot – SA-kuvat